Menu

indkaldelse til generalforsamling

image
bestyrelsen
09. juni 2021 kl. 18:09
Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag d. 24. juni kl. 19.

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling I Vordingborg IF til afholdelse

 

Torsdag d. 24. juni 2021 kl. 19:00 i klubhuset, Morten Olsens Alle 2.

 

Mød op og hør om det forgange foreningsår.

Generalforsamlingen skulle have været afholdt i februar, men det var ikke muligt pga. Corona, hvorfor det først bliver nu.

Der er dog fortsat nogle ting, der skal tages i betragtning.

Pga. kluklokalets størrelse og Corona er tilmelding i år nødvendig. Vi har reservelokale i baghånden, hvis tilstrømningen bliver for stor til klubhuset.

Tilmelding foregår til bent@vifnet.dk senest d. 16. juni.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

  1. Valg af dirigent

 

  1. Beretning

 

  1. Det kontrollerede regnskab forelægges (regnskabsperiode 01/11-2019 – 31/12-2020)

 

  1. Indkomne forslag

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest d. 16. juni 2021.

 

  1. Fastsættelse af kontingent

 

  1. Valg til bestyrelsen

Kandidatur til valg til bestyrelsen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. senest d. 16. juni.

På valg er kasserer Bent Jensen, og bestyrelsesmedlemmer Jens Ravn og Mogens Albrechtsen

 

  1. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant

På valg er Lars Vestergaard og vakant

 

  1. Eventuelt

 

Følg med på www.vifnet.dk, hvor der løbende vil komme indlæg.