Menu

Generalforsamling, tirsdag d. 8. december kl. 19:00

image
Bent Jensen
19. november 2015 kl. 20:59
Mød op, hør om rigets tilstand og gør din indflydelse gældende

Vi indkalder herved til den årlige ordinære generalforsamling i Vordingborg IF.

Alle aktive og passive medlemmer af VIF har stemmeret.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning - formanden samt fra de forskellige afdelinger

3. Det reviderede regnskab forelægges

4. Indkomne forslag - forslag skal være formanden i hænde senest d. 30. november

5. Fastsættelse af kontingent - der vil blive fremlagt et forslag til revidering af vores nuværende kontingenter

6. Valg til bestyrelsen

       på valg:

  • formand, Hans-Jørgen Henriksen (ønsker ikke genvalg) 
  • medlem, Henrik Nielsen (ønsker ikke genvalg) 
  • medlem, Henrik Pedersen (modtager genvalg) m
  • medlem, Kim Friis, (modtager ikke genvalg)
  • medlem, Kenneth Jensen (modtager genvalg)

 

7. Valg af bestyrelsessuppleant

        på valg: Dan Møller Jacobsen

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

        på valg:

  • revisor, Helena Nielsen (ønsker ikke genvalg) 
  • suppleant, Lars Vestergaard (modtager genvalg)

 

9. Eventuelt

 

Af klubbens vedtægter fremgår det, at bestyrelsen består af op til 9 personer.

 

Mød op og hør bl.a. om bestyrelsens foreløbige oplæg til en lidt ændret struktur i klubben.

Du skal ikke være bange for at blive valgt til noget, du ikke ønsker, idet der forefindes kandidater til de nødvendige poster.

Klubben er vært ved lidt at drikke, nogle store klejner mm.