Menu

Medlems betingelser

Jeg har læst, og accepterer, betingelserne for medlemskab herunder,

og ønsker at indmelde mig i Vordingborg IF

 

BETINGELSER FOR MEDLEMSKAB AF VORDINGBORG IF


Medlemskab


 • Medlemskabet af VIF er strengt personligt, og kan ikke overdrages til andre.

Indmeldelse


 • Indmeldelse skal ske senest 2 uger efter første træning. Første træningsdag angives på indmeldelsesblanketten.
 • Såfremt medlemmet har spillet for en anden klub siden 2014, skal det ved indmeldelse angives for hvilket klub der tidligere er spillet.

Træning


 • Al træning foregår på eget ansvar. VIF påtager sig ikke ansvar for hændelige uheld eller skader.
 • Benskinner er obligatorisk til både træning og kamp.
 • Medlemmet skal til enhver tid følge trænerens anvisninger.
 • Vil medlemmet ikke følge trænerens anvisninger, og det er nødvendigt at bortvise medlemmet, vil indbetalt kontingent være tabt.
 • Medlemmet er forpligtet til, altid at følge det af klubbens bestyrelse, fastsatte ordensreglement samt VIF’s vedtægter.

Profil- og aktivitets billeder


 • Ved indmeldelse accepteres det, at der på klubbens hjemmeside må indlægges et profil billede (fodbold relateret) til brug for præsentation af holdets spillere samt hele holdet.
 • Samtidig accepteres det også at fodbold relaterede billeder, fra klubbens & holdets aktiviteter, og som kan indeholde billeder af medlemmet, også må publiceres på klubbens hjemmeside og sociale medier.
 • Hvis man ikke ønsker, at der kan offentliggøres fotos, rettes henvendelse her, hvorefter ønsket vil blive fulgt.

Kontingent


 • Kontingent opkrævning sker 2 gange om året til forfald 1. marts, dækkende forårssæsonen og 1. august, dækkende efterårssæsonen.
 • Der opkræves ikke særskilt kontingent for en evt. vintersæson.
 • Som medlem af VIF er man forpligtet til at betale sit kontingent, indtil skriftlig udmeldelse er modtaget af kassereren.
 • Afmelding/afvisning af kontingent opkrævningen er ikke alene gældende som en udmeldelse, medmindre der samtidig er udmeldt skriftligt overfor kasseren.
 • Manglende rettidig indbetaling af kontingent kan resultere i et gebyr på op til kr. 100,00 pr. rykker.
 • Medlemmer der ikke har betalt kontingent senest 8 dage efter 1. rykker, er ikke berettiget til at deltage i hverken træning eller kamp, før kontingent forholdet er bragt i orden og dokumenteret ved fremvisning af kvittering for kontingentbetalingen.
 • Kontingent opkrævninger, fremsendes altid pr. e-mail, indeholdende betalingslink til online betaling samt bankoplysninger til en evt. bankoverførsel

Pause i medlemskab


 • Hvis medlemmet vil holde en længerevarende pause fra fodbold (fx på grund af en skade, skole eller lignende) er det muligt at få medlemskabet stillet i bero, så medlemmet ikke meldes ud men blot undlader at betale kontingent i en nærmere aftalt periode. Skriv til kasseren om dette på bent@vifnet.dk
 • Efter den aftalte pause periode er det medlemmets forpligtelse at kontakte kasseren og melde at medlemskabet skal aktiveres igen

Udmeldelse


 • Udmeldelse skal altid ske skriftligt til kasseren.
 • Udmeldelse kan sendes via e-mail til kasseren på bent@vifnet.dk
 • Såfremt medlemmet er i kontingent restance, kan udmeldelse ikke ske før skyldigt kontingent er betalt. Ligeledes kan der ikke overføres spillercertifikat til evt. ny klub