Menu

Generalforsamling torsdag d. 13. dec. kl. 19

image
Bent Jensen
19. november 2018 kl. 19:58
Mød op og hør om sæsonen, der gik

Torsdag den 13. december 2018 kl. 19:00 afholdes der ordinær generalforsamling i klubhuset.

Mød op og hør om det forgange år, så har været rimelig travlt, og vær med til at sætte den fremtidige linje for klubben.

I lighed med sidste år vil klubben være vært ved en omgang røde pølser med drikke til.

 

Dagsorden i følge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Beretning 

3. Det reviderede regnskab forelægges

4. Indkomne forslag

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest d. 6. december

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg til bestyrelsen

På valg er

kasserer Bent Jensen

medlemmer Mogens Albrechtsen og Jens Ravn

7. Valg af bestyrelsessuppleant

på valg er Dan Møller

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

På valg som revisor er Lars Vestergaard og som suppleant Morten Lynge Andersen

9. Eventuelt

 

Følg løbende med her på hjemmesiden, hvor der løbende vil komme flere oplysninger.