Menu

Vordingborg IF årets klub på Sjælland

image foto: Kim Erichsen, Vordingborg.net
Bent Jensen
12. december 2017 kl. 10:15
Mandag fik vi overrakt beviset

Ca. 200 spillere, forældre, trænere mm. var til stede mandag aften på Panteren sammen med en del repræsentanter for DBU-sjælland og borgmester Michael S. Larsen, da VIF fik overrakt beviserne på, at vi er kåret til ÅRET KLUB 2017 af DBU-Sjælland.

Vi fik overrakt banner, pokal, diplom samt nogle bolde fra DBU, og kommunen fulgte op med en helt boldnet fuld af endnu flere bolde. Mange tak for det.

Prisen fik vi især for vores arbejde med at fremme fodbolden, flere medlemmer ikke mindst især piger og kvinder, Spil Bold mand- afdelingen, børnebold, engagement i lokaltsamfundet herunder Vordingborg Festuge.

For at fejre det havde vi lejet en pølsevogn, så der var både vådt og tørt.

Selv vejret fra "strålende". Det var regnvejr/sneslud, men det afholdt ikke folk fra at være glade.

Vi er meget stolte over prisen, og det kan alle i klubben være.

Her et par billeder fra Kim Erichsen, Vordingborg.net. På vordingborg.net kan man også se en video fra overrækkelsen.

 

 

Her kan I læse vores indstilling til, hvorfor netop vi skulle have prisen:

 

Indstilling til Årets Fodboldklub 2017

 

Den Gode Historie, der kan inspirere andre klubber

For 4-5 år siden startede Vordingborg IF i samarbejde med Vordingborg Kommune et projekt for mænd der har eller havde kræft. Projektet blev siden udvidet til at omfatte mænd med andre alvorlige sygdomme eller kroniske lidelser som f.eks. KOL, hjertesygdomme, diabetes mv. Projektet startede med 4 mænd og to frivillige der faciliterede boldspil og øvelser en gang om ugen.

Siden er projektet ikke længere et projekt, men en integreret del af vores forening. Holdet består nu af 23 spillere der primært kommer fra Vordingborg Kommune, men også fra nabokommunerne er der nu spillere. Vi har i år fået 7 nye medlemmer. Desværre er der en holdkammerat der i år er død.

Der er et unikt sammenhold, selvfølgelig om boldspillet, men især i 3. Halvleg er der en stærk social kultur med obligatorisk 3. Halvleg.

Holdet træner nu to gange om ugen udendørs i udendørssæsonen april-oktober. November-marts trænes en gang på kunstgræs og en gang indendørs. Der er desuden træningskampe, stævner og sociale arrangementer.

Se mere i artiklen: Sjællandsk Fodbold nr. 1 2017 fra april.

 

Særlige initiativer der styrker lokalområdet

I Sjællandsk Fodbold nr. 3 2017, er historien om hvordan Vordingborg IF blev arrangør af Vordingborg Festuge 2017.

Festugen er en institution i Vordingborg By og vigtig begivenhed for omsætning hos byens handlende og i turismen. Det er desuden en frivillig drevet Festuge og med samarbejdspartnere der repræsenterer kommunen, erhvervslivet, foreninger, kommunalbestyrelsen m.fl. 

Der er ingen tvivl om at dette engagement har været enormt opmærksomhedsvækkende initiativ i Vordingborg By, Vordingborg Kommune, i hele vores region. Opmærksomheden og presseomtalen afspejler dette, hvor vi har haft massiv interesse fra både aviser, digitale medier, radio og lokalt og nationalt TV.

Vi er af den opfattelse, at vores forening har brug for et aktivt og udviklende lokalområde, for at vi også som forening kan udvikle os i den retning vi gerne vil.

Derfor engagerer vi os i alle de sammenhænge vi kan, uanset om der er en direkte forbindelse til vores foreningsaktiviteter eller om fokus er noget helt andet. Et åbent samarbejde på tværs af interesseområder, afleder samarbejde, opbakning og nogle gange muligheder, som vi ikke vidste var til stede eller som vi har betragtet som umuligheder. Og så har vi brug for, at vores omverden opfatter os som en åben forening der er nem at komme i kontakt med og nem at samarbejde med. F.eks.:

  • Samarbejde om rekruttering af børn til foreninger – samarbejde med byens andre foreninger
  • Deltagelse i byens ’Late-Nights’
  • Høringsmøder omkring byudvikling
  • Dialogmøder med det politiske udvalg
  • Temaaftener, Frivillig Fredag, arrangementer for frivillige m.m.

 

I Vordingborg By har byens parter indgået et Byforum-samarbejde:

Byforum er et frivilligt forum, som blandt andet kommer til at bestå af byens foreninger, råd, forretninger, grundejere, kulturaktører – altså alle dem der interesserer sig for – og bruger og lever af byen. 

Vi mødes i det nye Byforum to gange årligt og drøfte alt fra masterplaner for byens overordnede udvikling til planlægningen af konkrete projekter, arrangementer, trafikken i byen og meget andet.  Håbet og forventningen til det nye Byforum er, at det kan være med til at fremme dialogen og samarbejdet mellem bymidtens parter og dermed styrke det fælles ejerskab og medansvar for byen.

I Vordingborg IF er vi en del af det nye Byforum, og deltager dermed i det formelle samarbejde om at udvikle vores nærområde.

 

Om klubben er involveret i projekter sideløbende med de traditionelle trænings- og turneringsudbud. Det kan være fairplay-aktiviteter, fokus på rekruttering og fastholdelse, fokus på træningskultur eller lign.

Vi har nu på 3. År i træk tilknyttet DBU’s klubkonsulent i forskellige udviklingsprojekter:

2015: Struktur, organisering og værdier i bestyrelsesarbejdet, med mål om at flytte fokus i bestyrelsen fra drift til udvikling, værdier og mål

2016: Børnefodbold – rekruttering, organisering og struktur

2017: Pigefodbold – rekruttering, organisering og struktur

 

Vi deltager altid i DBU Sjællands Formandslounge, hvor der senest er taget hul for en vigtig og lidt svær snak om samarbejde mellem klubberne, med henblik på fastholdelse og udvikling inden for børne-, pige- og ungdomsfodbolden.

 

På baggrund af de drøftelser vi har haft på Formandslounge, har vi inviteret kommunens andre fodboldklubber til drøftelse af de udfordringer som vi oplever, og som vi kan se at andre også har. Det er et langt sejt træk at skabe et tillidsfuldt samarbejde mellem os, der jo kæmper mod hinanden inden for kridtstregerne, men som er så dybt afhængige af hinanden uden for kridtstregerne.

Vi er nu knap halvdelen af kommunens klubber der mødes og har taget hul for snakken om hvordan vi kan gøre noget andet, noget mere og noget anderledes. Drøftelserne er indledende, men det er nødvendigt at vi har lyst til at gøre noget sammen, inde i klublokalerne, før at det rent faktisk lykkes ude på græsset. Vi har indtil videre fundet fælles fodslag om at arbejde på en fælles indsats omkring fastholdelse og udvikling af ungdomsfodbolden.

 

Efter udviklingsprocessen med DBU Sjællands klubkonsulent i 2015, har vi de seneste 3 år anlagt et mere strategisk og organisatorisk udviklende fokus og dermed flyttet driftsaktiviteterne til nyoprettede udvalg og nøglepersoner i vores forening.

Det fokus betyder større ejerskab for vores medlemmer og frivillige og en mere effektiv arbejdsgang. Det har også betydet at bestyrelsen kan prioritere at sætte overordnede mål for udvikling af vores fodboldklub.

Når målene bliver tydelige for foreningens ledere, frivillige og medlemmer, og de følges af konkrete handlinger, bliver det også nemmere at trække i samme retning og vi har oplevet at det skaber gennemsigtighed og en god forventningsafstemning.

Vi forsøger at sætte både sportslige mål og mål for aktiviteter og rekruttering, samt mål for vores deltagelse i vores lokalområde.

 

I 2017 har vi deltaget i DBU’s pilotprojekt ’Børnebold – motorik, leg og bevægelse’. 

Her har vi haft mere end 40 børn fra 2-5 år til bold hver lørdag formiddag og 23 af dem er blevet medlemmer af vores forening. Efter pilotprojektet i foråret 2017 har vi fortsat efter sommerferien bold for de mindste hver lørdag. Henover vinteren laver vi nogle indendørssessioner med børnene, inden vi igen starter op til foråret udendørs igen.

 Vi har i år fået et 8-mands oldgirls-hold. Det består primært af kvinder der nok egentlig var stoppet med at spille, men de har savnet sammenholdet og sporten og har derfor fundet tilbage i klubben i en form der matcher deres behov og motivation

Vi har i mange år haft en stor og velfungerende veteranafdeling på herresiden. Veteranerne mødes hver lørdag året rundt til træning og der er som regel mellem 20 og 30 spillere. Nogle er meget mødestabile, andre kommer en sjælden gang. Fælles for dem er glæden ved fodbold og ønsket om at holde formen ved lige, men ikke mindst at vedligeholde de gode sociale relationer. Vi har 2 veteranhold der spiller 11-mandsturnering. En del af spillerne er selvfølgelig med i de kampe, men der er også en stor gruppe der nøjes med lørdagstræningen. Afdelingen passer egentlig sig selv, men de er en vigtig del af klubbens atmosfære og frivillige, så det er vigtigt at skabe et miljø hvor spillerne trives.

I år har vi arbejdet på at skabe et hold for superveteraner, for at kunne fastholde spillere når de

bliver ældre. Det er ikke helt lykkes, men vi forventer det bliver en realitet i 2018.

+40 år: 137 medlemmer, 14 nye, 2 udmeldt

+60 år, 52 medlemmer, 4 nye

 

Om klubben har gennemført ekstraordinære tiltag såsom integrationsprojekter, skolesamarbejde, erhvervssamarbejde, særlige tiltag for pigefodbolden, fri for mobning osv. I 2016 har vi haft fokus på rekruttering af børn og i 2017 ændrede vi fokus til at være mere specifikt på piger. Vi har afholdt Pigeraketten 2 gange i juni 2017 og 2 gange i august 2017 og i

begge måneder haft cirka 180 piger gennem forløbet. Pigeraketten blev afholdt som en del af et Åben Skole Samarbejde, hvilket både har givet godt samarbejde med den lokale skole og har givet en masse piger super gode oplevelser med fodbold, som de ellers ikke ville have fået.

Vi har i år etableret et pigeudvalg der består af forældre. Udvalgets opgave er dels at gøre trænerens opgave lettere, dvs at organisere turneringstilmeldinger, tage imod nye spillere, lave sociale arrangementer for spillere og stå for markedsføring.

Piger U7-U16: 38, heraf 19 nye

Kvinder U18 og ældre: 53, 14 nye og 1 udmeldt.

 

Om klubben udbyder uddannelsestilbud til trænere, ledere, spillere m.m.

Vi uddanner løbende vores trænere. Både efter deres egen efterspørgsel, men også for at sikre kvalificerede trænere.

I vores egen Blå Tråd står:

Klubben skal tilbyde alle børnetræner et C-kursus og alle ungdomstræner tilbydes B1-kusus, U17, U19 + serietræner tilbydes B2-kusus. 

Desuden er øverste uddannelsesniveau i klubben vores U19 træner der har A-licens.

 

Om klubben deltager i DBU Sjællands turneringstilbud

Alle vores hold deltager i DBU’s turneringstilbud.

 

Om klubben er bevidst om og arbejder med børnefodboldkonceptet, Holdninger & Handlinger Klubbens sportsudvalg har i 2017 udarbejdet ’Den Blå Tråd’. Det er et samlet værk der beskriver de forventninger der er gensidige i relationerne klub, træner, spiller og forventninger på både sportslige-, sociale og værdimæssige områder.

I ’Den Blå Tråd’ er der bl.a. taget udgangspunkt i Holdninger & Handlinger, men også de øvrige anbefalinger fra DBU omkring god børne- og ungdomstræning bl.a. efter principperne i fx 25-50-Der er beskrevet hvilke færdigheder der arbejdes særligt med på de respektive årgange og hvordan der hensigtsmæssigt kan arbejdes med dem. Den Blå Tråd er i tre væsentlige kapitler:

-     Til Trænere: En forventning til hvordan der trænes, kommunikeres, arbejdes med sociale relationer og spillernes trivsel - Til forældre: En gensidig forventningsafstemning. Hvad forventer klubben af forældre og hvad kan forældre forvente af klubben

-     Til spillere: Hvordan kan man forvente der trænes, efter hvilke principper, kammeratskab og forventninger til spillere på de respektive årgange.

Den Blå Tråd er netop færdigbehandlet og skal i december 2017 præsenteres ved klubbens generalforsamling og herefter implementeres på alle årgange.

I løbet af 2017 er Den Blå Tråd afprøvet ved et forældremøde, hvor der var god feedback og hvor det gav et rigtig godt afsæt i dialogen med forældrene.

 

Om klubben har en eller flere ledere, der kan associeres med ovenstående.

Vi er i tvivl om hvordan vi skal forstå dette kriterie. Men i vores bestyrelse er der en udpræget enighed omkring i hvilken retning vores klub skal udvikle sig og også hvordan det skal ske. Denne indstilling er udarbejdet af hele bestyrelsen.

Vi har kun gode og meget engagerede ledere i vores klub og vi vil påstå at alle kan associeres til det der er beskrevet her i indstillingen. Nogen mere i forhold til nogle af kriterierne and andre naturligvis.

 Vi vil også understrege at alt ikke er fryd og gammen. Der skal være højt til loftet og plads til at drømme, men som det sikkert er i alle klubber, så kan vi jo også hos os være uenige internt i hvordan der prioriteres og hvordan vi når vores mål.