Menu

Ingen momskompensation i forbindelse med Festugen

image
Bent Jensen
22. december 2017 kl. 07:53
Donationer kan blive tilbagebetalt.

VIF’s ansøgning om momskompensation kan ikke blive godkendt af SKAT.

Da vi arrangerede Vordingborg Festuge i sommers havde af SKAT fået momsfritagelse til dette arrangement. Dvs. at vi ikke skulle betale moms af vores indtægter, ligesom vi ikke ville kunne trække moms fra for vores indkøb.

Det er forløbet fint og uden problemer.

I Ligningslovens §8A har man så i forbindelse med sådanne arrangementer muligheden for at få noget af den moms, vi har betalt retur, hvis man opfylder en række betingelser.

Disse betingelser er bl.a. et spørgsmål om hvad overskuddet skal gå til, antal medlemmer og ikke mindst, at man skal have mindst 100 personer/firmaer, der hver har doneret minimum 200,- til VIF.

 

Alle disse betingelser har vi opfyldt, og ansøgning til SKAT blev sendt.

 

Her begyndte problemerne så.

Da VIF er medlem af Dansk Boldspil Union, som i forvejen er godkendt af SKAT efter Ligningsloven, kan vi ikke selv blive godkendt.

Dette er direkte nævnt i Ligningsloven.

 

Hvis ikke vi havde været medlem af DBU, så havde der ikke været nogen problemer, men her kan vi jo ikke bare sådan lige melde os ud.

 

Dette var der ingen af vores rådgivere, der havde været opmærksomme på, idet denne bestemmelse aldrig har været anvendt før.

 

Vi har så haft en del kontakt til DBU for at undersøge muligheden for, at de så kunne søge for os.

Efter mange undersøgelser både med advokat og revisionsfirma må vi desværre konkludere, at DBU ikke har mulighed for at kunne søge for os. SKAT kan jf. lovgivningen ikke godkende det.

 

Lovgivningsmæssigt er vi simpelthen havnet mellem to stole, og vi går derved glip muligheden for en indtægt på op imod  220.000,-.

Ærgerligt, men der er intet at gøre. Godt vi ikke har budgetteret med dem.

 

Dette afslag har dog nogle andre konsekvenser vedr. donatorerne.

Da vi efter festugen oplyste om muligheden for momskompensation, og at vi den forbindelse skulle skaffe 100 donatorer for at opfylde betingelserne, lovede vi den forbindelse, at man fik skattefradrag for sin donation. Dette er i og for sig også korrekt, hvis ellers vi var blevet godkendt.

Da vi nu ikke er blevet godkendt, kan der heller ikke gives skattefradrag for donationen.

109 personer/firmaer var hurtige til at støtte os med 200,- således at vi kunne komme i betragtning til en del af den store kage. Det var vi meget glade og taknemmelige for, ikke mindst fordi hovedparten af disse ikke er medlem af VIF.

Det vidner om en fantastisk opbakning fra borgerne i Vordingborg, som går lige i hjertet på en.

 

MEN:

Da vi nu er kommet til at love disse skattefradrag for deres donation, er vi klar til at tilbagebetale donationerne.

Her er det således, at vi kun er i besiddelse af navn samt CPR/CVR på indbetalerne, og det kommer vi jo ikke ret langt med.

 

DERFOR: Hvis du som donator ønsker at få din donation tilbage, bedes du kontakte os på bent@vifnet.dk og oplyse navn og CPR/CVR og en kontonr., hvor beløbet kan blive tilbageført til.

Vi skal beklage hele forløbet, som alle vore rådgivere ikke havde set komme.

Uanset hvad, så ønsker vi alle en glædelig jul alligevel.

 

Bestyrelsen