Menu

Generalforsamling i VIF afholdes torsdag d. 8. Dec. 2016 kl. 19:00

image
Bent Jensen
17. november 2016 kl. 17:56
Mød op og hør og klubbens tilstand og ikke mindst fremtidsplaner

Så er det blevet tid til den årlige generalforsamling i VIF, og der er form. tale om den 113. af slagsen.

Den finder sted i klubhuset, Morten Olsens Alle 2, torsdag d. 8. Dec. Kl. 19.

Mød op og hør hvorledes det står til og hvilke planer, der er for fremtiden. Kom med input og få derved indflydelse på klubbens fremtid. Det skal ikke forstås således, at hvis man siger noget, så bliver man automatisk valgt til et eller andet. 

Klubben vil være vært ved diverse drikkevarer SAMT i dagens anledning nogle røde pølser med brød mm., og vi håber på et par fornøjelige timer med gode input til klubbens fremme.

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne er:

1. Valg af dirigent

2. Beretning fra formand samt afdelingsansvarlige

    Beretninger vil være at læse på VIFNET et par dage inden generalforsamlingen.

3. Det reviderede regnskab forelægges

4. Indkomne forslag

    Forslag, som ønskes behandlet skal være bestyrelse i hænde senest 8 dage før, dvs. D. 1. Dec.

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg til bestyrelsen

    På valg er kasserer Bent Jensen, bestyrelsesmedlemmer Allan Sundstrøm, Flemming Johansen og Mogens Albrechtsen

7. Valg af bestyrelsessuppleant

    På valg er Dan Møller Johansen

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

    På valg er revisor Lars Vestergaard og suppleant Morten Lynge Andersen

9. Eventuelt

     Stedet hvor alt kan drøftes men ikke vedtages