Menu

Beretninger og forslag til generalforsamlingen d. 8. dec.

image
Bent Jensen
07. december 2016 kl. 18:41
Se her dagsroden med beretninger og indsendte forslag til generalforsamlingen i morgen

Torsdag d. 8. dec. 2019 kl. 19:00 afholdes der ordinær generalforsamling i Vordingborg IF.

Mød op i klubhuset og deltag i debat mm.

Der vil blive serveret røde pølser med tilbehør samt diverse drikke hertil.

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

 

2. Beretning fra formand samt afdelingsansvarlige.

   Beretninger kan læses her

 

3. Det reviderede regnskab forelægges

 

4. Indkomne forslag

    Der er indkommet et enkelt forslag fra Jens Peter Ørregaard. Det kan læses her

 

5. Fastsættelse af kontingent

     Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

 

6. Valg til bestyrelsen

    På valg er

    kasserer Bent Jensen, (villig til genvalg)

    Allan Sundstrøm (ikke villig til genvalg)

    Flemming Johansen (ikke villig til genvalg)

    Mogens Albrechtsen (villig til genvalg)

 

7. Valg af bestyrelsessuppleant

    Dan Møller Jacobsen (villig til genvalg)

 

8. Valg af revisor og revisor suppleant

    Revisor Lars Vestergaard (villig til genvalg)

    suppleant Morten Lynge Andersen (villig til genvalg)

 

9. Eventuelt